Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mer eller mindre fast organiserad grupp av personer som uppfattas som en enhet kännetecknad av en gemensam tro eller gemensamma rättsförhållanden, sedvanor, moralbegrepp eller strävanden. Termen samfund används även om en sammanslutning av stater.

Finsk beskrivning

yhdyskunta, yhteisö

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 18.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/