Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vetenskapligt centralorgan inom historia, grundat 1875.

Finsk beskrivning

Suomen historiallinen seura

Källor

Inga källor