Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Län som grundades 1634. Länet bestod i stort sett av de historiska landskapen Egentliga Finland, Åland och Satakunta.

Finsk beskrivning

Turun ja Porin lääni sekä Ahvenanmaa

Lääni, joka perustettiin vuonna 1634. Lääni koostui pääosin Varsinais-Suomen, Ahvenanmaan ja Satakunnan historiallisista alueista.

Källor

Inga källor