Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lagmansrättens distrikt och område för lagmannens jurisdiktion i Åbo och Björneborgs län fram till 1867. Ledamöter för lagsagan var häradshövdingarna i distriktets domsagor. Lagsagan låg inom Åbo hovrätts jurisdiktion.

Finsk beskrivning

Turun ja Porin laamannikunta

Laamanninoikeuden lainkäyttöpiiri ja -alue Turun ja Porin läänissä vuoteen 1867 asti.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Turun ja Porin laamannikunta