Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lagmansrättens distrikt och område för lagmannens jurisdiktion i Vasa län fram till 1867. Ledamöter för lagsagan var häradshövdingarna i distriktets domsagor. Den låg inom Vasa hovrätts jurisdiktion.

Finsk beskrivning

Oulun laamannikunta

Källor

Inga källor