Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lagmansrättens distrikt och område för lagmannens jurisdiktion i Nylands och Tavastehus län fram till 1867. Ledamöter för lagsagan var häradshövdingarna i distriktets domsagor. Lagsagan låg inom Åbo hovrätts jurisdiktion.

Finsk beskrivning

Uudenmaan ja Hämeen laamannikunta

Källor

Inga källor