Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland 1719–1727 lokalt förvaltningsområde som provinserna var indelade i. Distriktsindelningen ersattes sistnämnda år av den återinförda kretsindelningen (uezd-indelningen). När ockupationsförvaltningen i västra Finland 1717 organiserades i Åbo generalguvernement indelades guvernementet i distrikt som även kallades lagmansdömen. De motsvarade territoriellt de tidigare svenska länen men sammanföll inte helt med dem. I Gamla Finland utgjorde Viborgs provins 1721–1744 ett enda distrikt eller lantkommissariat.

Finsk beskrivning

piiri, piirikunta, laamannikunta

Källor

Borodkin, Michail , Istorija Finljandii. Vremja Petra Velikago 1910 , 217, 231.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 2: 54, 175-176, 5.1: 352-343, 410-411.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 13.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 399.

Koskull, Walter , von , Finlands rättsväsen under stora ofreden , 95:3 , Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten 1952 , 142-143.

Lindeqvist, K.O. , Isonvihan aika Suomessa , Porvoo: W. Söderström 1919 , 476, 485.

Seitkari, O. , Vanhan Suomen hallinto- ja oikeudenhoito järjestys (otryckt utredning, Riksarkivet, förteckning 360:1) , 5.

Andra språk

Tyska Distrikt
Ryska distrikt, okrug, uezd, lagmanstvo, lagmanskaja gubernija