Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Veterinär med ett distrikt som verksamhetsområde. Veterinärer sorterade under Medicinalstyrelsen.

Finsk beskrivning

piirieläinlääkäri

Valtion palkaama omassa kunnassaan toimiva eläinlääkäri.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Orrman, Eljas (red.) & Mikael (red.) Ena , Beståndsöversikt för Vasa landsarkiv , 4 , Vasa: Vasa landsarkiv 2001 , 88.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1920 (reseersättning och dagtraktamente): nr 28: 9 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

distriktsdjurläkare