Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledande ingenjör för ett distrikt. Föreståndaren för ett väg- och vattenbyggnadsdistrikt benämndes distriktsingenjör.

Finsk beskrivning

piiri-insinööri

Tie- ja vesirakennuspiirin johtava insinööri.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Westerlund, Lars , Länsförvaltningen: landshövdingarna, regeringsmakten och politiken i Finland åren 1809–1992 , 8 1993 , 35.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org