Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Länslasarett grundat i Helsingfors 1841. Det bildades på grund av en konflikt mellan Medicinska fakulteten och medicinalmyndigheterna om Kliniska institutets administration, ett undervisningssjukhus öppnat 1833. De flesta patienterna där var veneriskt smittade vilket begränsade Kliniska institutets möjligheter att verka som ett undervisningssjukhus. Senaten beslutade då att Kliniska institutet skulle ha 30 vårdplatser för Medicinska fakultetens behov och övervakas av universitetet. Institutet bytte namn till Nya kliniken då den nya sjukhusbyggnaden togs i bruk 1848. Hela det övriga sjukhuset inklusive barnbördshuset underställdes Medicinalverket såsom ett länslasarett som i dagligt tal kallades Gamla Kliniken på grund av de gamla sjukhusbyggnaderna. I Helsingfors saknades ett länslasarett efter 1785. Nyland hade också förlorat sitt tidigare länslasarett i Tavastehus då Nylands och Tavastehus län delades 1831. Länslasarettet inledde sin verksamhet 1842. Det bytte namn till länssjukhus år 1858 och slogs 1861 ihop med universitetets Nya klinik och blev då Allmänna sjukhuset i Helsingfors.

Finsk beskrivning

Uudenmaan lääninlasaretti

Vuonna 1841 Helsinkiin perustettu lääninsairaala. Synnyn taustalla oli lääketieteellisen tiedekunnan ja lääkintäviranomaisten välinen konflikti Kliinisen instituutin (1833 perustettu opetussairaala)hallinnosta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Uudenmaan lääninsairaala

Tid

1842–1858

Synonymer

Gamla kliniken