Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statligt undervisningssjukhus som förvaltades av universitetets medicinska fakultet. Det öppnades i Helsingfors 1833. Kliniska instutet hade formellt grundats i Åbo men hann inte inleda sin verksamhet före Åbo brand 1827. Det flyttades till Helsingfors tillsammans med universitetet och förenades med barnbördshuset som samma år också hade flyttats från Åbo till Helsingfors. Sjukhuset verkade dock först som ett kurhus för internering och vård av veneriskt smittade, varför Kliniska institutets 30 platser blev ett eget undervisningssjukhus och öppnade 1848 under namnet Nya Kliniken. Den resterande sjukhusverksamheten vid det gamla Kliniska institutet blev Nylands länslasarett.

Finsk beskrivning

kliinillinen instituutti

Valtiollinen opetusssairaala, jota hallinnoin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta. Avattiin Helsingissä 1833.

Källor

Bonsdorff, Bertel , von , Läkare och läkekonst i Finland under 300 år 1640–1940 , Ekenäs: Ekenäs Tryckeri 1978 , 152.

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 , 192ff.

Soininen, Gunnar , Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen historia , 19 1968 , 7.

Andra språk

Dåtida finska kliinillinen instituutti

Synonymer

kliniskt institut