Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Län grundat 1634. Länet delades 1831 i Nylands län och Tavastehus län.

Finsk beskrivning

Uudenmaan ja Hämeen lääni

Källor

Inga källor