Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den lokala kommission som 1683–1684 skötte reduktionsärenden i Nylands och Tavastehus län.

Finsk beskrivning

Uudenmaan ja Hämeen läänin reduktiotoimikunta

Paikallinen toimikunta, joka 1683–1684 toteutti reduktion Uudenmaan ja Hämeen läänissä.

Källor

Inga källor