Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den lokala kommission som 1683–1684 skötte reduktionsärenden i Nylands och Tavastehus län.

Finsk beskrivning

Uudenmaan ja Hämeen läänin reduktiotoimikunta

Paikallinen toimikunta, joka 1683–1684 toteutti reduktion Uudenmaan ja Hämeen läänissä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid