Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den kommission som skötte reduktionsärenden i Åbo och Björneborgs län åren 1683–84.

Finsk beskrivning

Turun ja Porin läänin reduktiotoimikunta

Paikallinen toimikunta, joka 1683–1684 toteutti reduktion Turun ja Porin läänissä.

Källor

Inga källor