Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den kommission som skötte reduktionsärenden i Åbo och Björneborgs län åren 1683–84.

Finsk beskrivning

Turun ja Porin läänin reduktiotoimikunta

Paikallinen toimikunta, joka 1683–1684 toteutti reduktion Turun ja Porin läänissä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk