Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regemente, uppsatt som indelt regemente 1696. Det bildades genom en sammanslagning av Västra Nylands infanteriregemente och Östra Nylands infanteriregemente. Det utplånades 1709–10 men återuppsattes 1711. År 1791 anslöts Nylands lätta dragonkår och Nylands jägarbataljon till regementet, som fick namnet Nylandsbrigad. Fem hemman bildade en rote som uppställde och ekiperade fotsoldaten samt höll honom med ett torp med åker, äng och kåltäppa samt besiktningskost. Regementet upplöstes i mars 1809. Traditionerna fördes vidare 1958 genom bildandet av Nylands brigad.

Finsk beskrivning

Uudenmaan jalkaväkirykmentti

Ruotujakorykmentti, joka perustettiin 1696 yhdistämällä Länsi- ja Itä-Uudenmaan rykmentit.

Källor

Inga källor