Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på regementen som bildades i Sverige från och med 1600-talet och som organisatoriskt baserade sig på indelningsverket. Regementena omfattade 1 200 man vardera och var uppdelade på åtta kompanier. Varje landskap skulle ansvara och sörja för ett eget landskapsregemente.

Finsk beskrivning

ruotujakoinen rykmentti

Ruotsissa 1600-luvulta lähtien jakolaitoksen eli ruotujakojärjestelmän avulla kerätyistä rykmenteistä käytetty nimitys. Rykmentin vahvuus oli 1200 miestä ja se oli jaettu 8 komppaniaan. Kukin maakunta vastasi oman maakuntarykmenttinsä kokoamisesta ja ylläpidosta.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 104.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 160 (indelt).