Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regemente bestående av uppbådat manskap, i motsats till indelat regemente.

Finsk beskrivning

värvätty rykmentti

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , IV–V (1863): reg.: 196.