Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pukslagare vid regemente.

Finsk beskrivning

rykmentinrumpali*

patarumpua soittanut rumpali rykmentissä

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

regementspukslagare