Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den till tjänsteställningen främste bland profosserna vid ett regemente.

Finsk beskrivning

rykmentinprofossi*, rykmentinpiiskuri*

järjestyksenpidosta vastannut toimihenkilö rykmentissä

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 226.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 732 (profoss).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/