Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Präst vid ett regemente, vanligen en extraordinarie lägre prästerlig tjänst som var upptagen på ett indelt regementes lönestat under krigstid. Regementspredikanten var underställd regementspastorn eller dennes ställföreträdare. Vanligen fanns tre regementspredikanter vid ett regemente.

Finsk beskrivning

sotilassaarnaaja

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 604.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wennerström, Ludvig (red.) , Tilastollinen ja biografillinen Suomen Evankelis-Lutherilaisten Seurakuntain ja Papiston Matrikkeli. Piispa A. J. Hornborg vainajan v. 1873 kirjoittaman Matrikkelin mukaan toimittanut Ludvig Wennerström 1885 , 209-213. http://fi.wikisource.org/wiki/Helsingin_papiston_matrikkeli_1885

Andra språk

Dåtida finska rykmentin saarnaaja

Synonymer

predikant vid regemente