Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fältöverstens närmaste man och ställföreträdare vid större administrativ militär enhet på en viss förläggningsort.

Finsk beskrivning

rykmentin luutnantti

Kenttäeverstin lähin mies ja sijainen suurempien hallinnollisten sotilasyksikköjen yhteydessä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 602.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 229.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska rykmentin luutnantti

Synonymer

regementslöjtnant