Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjöofficer med tjänsteställning närmast under örlogsfartygets kapten.

Finsk beskrivning

laivaston luutnantti

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 230.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk