Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid sjötullkammare som mätte ett fartygs bärförmåga (i läst) och dess djupgående (i fot) för utfärdande av mätarebrev. Skeppsmätaren verkade under Kommerskollegiums översyn.

Finsk beskrivning

laivanmittaaja

Virkamies meritullikamarilla, jonka tehtävänä oli mitata laivan vetoisuus (lästeissä) ja syväys (jaloissa) mittakirjan laatimista varten.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 230.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 648.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 160.

Andra språk

Dåtida finska laivanmittari

Synonymer

skeppsavmätare