Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman med uppgift att kontrollera av skeppsmätare utförd skeppsmätning och förestå skeppsmätningsväsendet inom ett distrikt.

Finsk beskrivning

laivanmittauksen tarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 318.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/