Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ombudsman för sjömanshus.

Finsk beskrivning

laiva-asiamies*

merimieshuoneen asiamies

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid