Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjöfartsavgifter.

Finsk beskrivning

merenkulkumaksut*

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid