Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domstol i skärgården utanför Stockholm (Roslagen) som hanterade mål rörande skeppslagen. Någon skeppslagsrätt torde inte ha funnits i Finland.

Finsk beskrivning

laivakuntaoikeus

Oikeusistuin, joka toimi Tukholman (Roslagenin) ulkopuolisessa saaristossa ja käsitteli laivakuntia koskevia asioita. Vastaavanlaista oikeusistuinta ei tiettävästi ollut Suomessa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk