Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Extraordinarie enhet vid Socialministeriet som hade i uppgift att följa med och föreslå åtgärder till den allmänna löneutvecklingen, skogs- och flottningslöner samt lantbrukslöner. Vid löneavdelningen fanns en byrå för allmänna löner, en byrå för skogs- och flottningslöner samt en byrå för lantbrukslöner.

Finsk beskrivning

palkkaosasto (sosiaaliministeriö)

yleistä palkkatasoa ja palkkojen kehitystä seurannut sosiaaliministeriön osasto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950, 1951.