Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en 1540–1543 verksam myndighet med högsta dömande och förvaltande funktion i det svenska riket; även om medlem i detta organ.

Finsk beskrivning

Kustaa Vaasan hallitusneuvosto*, hallitusneuvos*

Vuonna 1540–1543 toiminut virkamieselin, joka hoiti korkeimpia hallinnollisia ja oikeudellisia tehtäviä Ruotsin valtakunnassa. Termiä voitiin käyttää myös neuvoston jäsenestä.

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 74.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 817 (regering).

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 22: 1197 (regementsråd). http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska regimentsrat
Dåtida finska rykmenttineuvosto, rykmenttineuvos

Tid