Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på riksrådet och titel för ledamöt 1538–1542, när Kungliga kansliet bestod av en tysk avdelning och den svenska kanslern var den tyske Konrad von Pyhy. Regementsrådet utgjorde både en högsta domstol och ett styrande organ för statsförvaltningen.

Finsk beskrivning

valtaneuvosto; valtaneuvos; valtaneuvoston ja sen jäsenten nimitys 1538–1542

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal

1538–1542