Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utgjorde grunden för den planerade reguljära vita armén under det finska inbördeskriget 1918. Värvningen kom i gång i januari 1918 men redan i mitten av februari framstod den som ett misslyckande. De värvades totalantal uppgick endast till 4 500 man och den planerade värvade armén fick ersättas med en värnpliktsarmé.

Finsk beskrivning

värvätyt joukot (1918)

Källor

Ahto, Sampo (et al.) , Finland 1917‒1920. Ett folk i kamp II , 2 uppl. , Helsingfors: Riksarkivet 1995 , 112.

Haapala, Pertti & Tuomas Hoppu (toim.) , Sisällissodan pikkujättiläinen , Helsinki: WSOY 2009 , 137.