Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkoherde vid den finska militärens värvade och indelta regementen eller bataljoner under autonoma tiden.

Finsk beskrivning

pataljoonanpastori

Suomen armeijan värvätyissä ja ruotujakoisissa rykmenteissä tai pataljoonissa toiminut kirkkoherra autonomian ajalla.

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 34.