Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär titel för person som skötte om den militära signaleringen i en bataljon. Titeln var i bruk vid den finska militärens bataljoner under autonoma tiden.

Finsk beskrivning

pataljoonanviestittäjä*

Källor

Inga källor