Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domare i en krigsrätt, stationerad vid en bataljon.

Finsk beskrivning

pataljoonan sotatuomari

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 31 (auditör).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1868: nr 17: 4 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/