Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I anslutning till Kriminalpolisen i Helsingfors (grundad 1937)verksam centralenhet som biträdde landsorts- och stadspoliserna i Nylands län vid utredningen av grövre brott. Centralen sammanslogs 1955 med Kriminalcentralen och bildade Centralkriminalpolisen. Som chef verkade adjointen för föreståndaren för kriminalavdelningen vid Kriminalpolisen.

Finsk beskrivning

Uudenmaan läänin rikospoliisikeskus

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1951: 131 .

Andra språk

Dåtida finska Uudenmaan läänin rikospoliisikeskus

Tid

1900-tal

1938–1955