Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den ena av en hovrätts två avdelningar under autonoma tiden vilken fram till 1911 beredde, föredrog och expedierade alla brottmål som behandlades av hovrättsdomarna. Expeditionen verkade under en advokatfiskal, med biträde av en viceadvokatfiskal. Den kallades också kriminalfördelning, i motsats till civilexpedition, civilfördelning. ”Kriminalexpedition” ersattes från självständigheten av benämningen sektion, dock utan att man specifikt skiljde mellan civil- och kriminalsektion.

Finsk beskrivning

rikosasiain toimituskunta (hovioikeus)

Toinen autonomian ajan hovioikeuden alaosastoista, joka valmisteli ja esitteli hovioikeuden tuomareille rikosasiat sekä vastasi päätösten toimeenpanosta.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1880, 1897, 1910, 1911.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1836.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 227.

Andra språk

Dåtida finska (Keisarillisen X hovioikeuden) rikosasiain toimituskunta, rikosasiainosasto

Synonymer

Kejserliga X hovrättens kriminalexpedition: kriminalfördelning