Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid hovrätt fört diarium över suppliker rörande brottmål som skulle behandlas av kriminalexpeditionen. Motsats: civilsupplikdiarium.

Finsk beskrivning

rikosasiadiaari

rikosasioita koskevien hakemusten/anomusten diaari

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 74.