Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Kriminalcentralen, grundad 1937, som hade i uppdrag att verkställa de kriminaltekniska undersökningar som utfördes med kemiska eller optiska metoder. Laboratoriet förestods av en avdelningsföreståndare, med biträde av en äldre och en yngre assistent.

Finsk beskrivning

kriminaalilaboratorio

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940: 109 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937: nr 494: § 6: 1193.