Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Specialenhet vid kommunal polisinrättning som har i uppdrag att spana upp och utreda begångna brott. Före 1950 fanns en dylik endast vid Åbopolisen. Chefen för enheten bar tjänstebeteckningen föreståndare (johtaja).

Finsk beskrivning

rikospoliisiosasto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950: 128 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 133.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare