Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedermera Kriminalmuseet, ett ursprungligen i anslutning till Kriminalcentralen 1938 (från 1955 Centralkriminalpolisen) grundat museum över polisinrättningen i Finland för att användas för polisens interna bruk, närmast i undervisningssyfte. En av Kriminalcentralens tjänstemän utsågs av verkets chef att sköta museet som en bisyssla.

Finsk beskrivning

Poliisimuseo

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , nr 494: § 15: 1195 .

Uppslagsverket Finland, http://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-Kriminalmuseet

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Kriminalmuseet