Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Diarium för suppliker som rör civila ärenden, motsats: kriminalsupplikdiarium.

Finsk beskrivning

siviilihakemusdiaari

siviiliasioita koskevien hakemusten diaari

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 68, 74.

Andra språk

Dåtida finska siviilihakemusdiaari

Se vidare