Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om icke militära tjänster och icke militär personal vid armén och flottan. Till dessa tjänstemän hörde till exempel präster, läkare och regements- och mönsterskrivare.

Finsk beskrivning

siviilivirkamies

Virkamies, joka toimii julkishallinnon palveluksessa eikä kuulu sotaväen virkakuntaan. Tällaisia olivat muun muassa papit, lääkärit sekä kirjurit.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 35.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/