Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Olagligt, icke offentligt ting.

Finsk beskrivning

laittomat käräjät

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk