Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De medel som inflöt i statskassan som avgift för båtmansvakanser. De tillföll efter 1810 Allmänna militiekassan.

Finsk beskrivning

merisotilasvakanssimaksusta saatavat tulot

Tulot, joita saatiin valtion kassaan merisotilaan ylläpidosta saafun vapautuksen korvauksena maksetuista maksuista. Tulot ohjattiin vuodesta 1810 Yleiselle sotilaskassalle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 717.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 63 (båtsman).

Andra språk

Inga termer på andra språk