Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Icke utkomstgivande, ofruktbar.

Finsk beskrivning

tuottamaton , hedelmätön

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 126.

Andra språk

Inga termer på andra språk