Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Egentligen kejserliga hovrättens civilexpedition, också kallad civilfördelning, en avdelning vid hovrätterna under autonomin fram till 1911 som beredde, föredrog och expedierade civilrättsliga ärenden. Under självständighetstiden användes i stället termen sektion. En civilexpedition fanns under svenska tiden också i Kanslikollegium och under autonoma tiden i senaten.

Finsk beskrivning

siviilitoimituskunta

Hovioikeudessa siviilioikeudellisten asioiden käsittelystä vastannut osasto. Nimitystä käytettiin myös kansliakollegion sekä myöhemmin senaatin ministeriötä vastanneesta siviiliasioita hoitaneesta toimituskunnasta.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1816, 1880, 1897, 1910, 1911 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 358.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 68 (civilexpedition), 295 (rotel, civilrotel).

Andra språk

Dåtida finska riita-asiain osasto, (Keisarillisen X hovioikeuden) siviiliasiain toimituskunta

Synonymer

Civilfördelningen
civilroteln
Kejserliga X hovrättens civilexpedition
Kejserliga X hovrättens civilfördelning