Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Yrkesinriktad examen som infördes vid sidan av magisterexamen 1749–1750. Civilexamina var avsedda för inträde i ämbetsverken och var av flera olika slag: det fanns en examen för inträde i rättegångsverken, en för Krigskollegium, en för Kanslikollegium och en för bergsväsendet.

Finsk beskrivning

siviilitutkinto, virkamiestutkinto*

maisterintutkinnon oheen vuonna 1749–1750 syntynyt virkamiestutkinto

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 .

Andra språk

Inga termer på andra språk