Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1869 avdelning vid Senatens ekonomiedepartement, vilken till stora delar övertog den indragna Kansliexpeditionens uppgifter. Civilexpeditionen ansvarade under ledning av en senator för den allmänna ordningen och den civila förvaltningen. Andra tjänstemän var en referendariesekreterare, protokollsekreterare, registratorer och kanslister. Under Civilexpeditionen lydde fängelseinspektören (från 1881 Fångvårdsstyrelsen) fram till 1888, Överstyrelsen för allmänna byggnaderna (med undantag för 1888–1892), Statistiska byrån vid Statistiska ämbetsverket (från 1884 Statistiska centralbyrån), postdirektionen (från 1881 Poststyrelsen) fram till 1888, direktionen för dårvården (från 1878 en del av Medicinalstyrelsen), Överstyrelsen för medicinalverket (från 1878 Medicinalstyrelsen) och Överstyrelsen för pressärenden, samt 1892–1896 också Finlands statsarkiv och från 1888 fattigvårdsinspektören. Civilexpeditionen bytte 1917 namn till Inrikesexpeditionen och ombildades 1918 till Inrikesministeriet.

Finsk beskrivning

Senaatin siviilitoimituskunta

Vuodesta 1869 lähtien toiminut senaatin talousosaston alaosasto, joka otti hoitaakseen aiemman kansliatoimituskunnan tehtävät. Se vastasi senaattorin johdolla yleisen järjestyksen ylläpidosta sekä siviilihallinnosta.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1877 och 1897 .

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 16.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 222.

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 285.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 137–142.