Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbete i anslutning till senatens civilexpedition 1867–1881. Fängelseinspektören ansvarade för straffverkställigheten vid fängelserna, en uppgift som tidigare hade skötts huvudsakligen av guvernörerna. Ämbetet indrogs 1881 när Fångvårdsstyrelsen grundades. Under perioden 1917–1922 var fängelseinspektören en beredande och föredragande tjänsteman vid Fångvårdsstyrelsen, med ansvar för handläggning av fångars placering, transport och bevakning samt för fängelsedisciplinen. Tjänsten överfördes på Justitieministeriets fångvårdsavdelning när Fångvårdsstyrelsen indrogs 1922. År 1936 ändrades beteckningen till fångvårdsinspektör.

Finsk beskrivning

vankilatarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1876 .

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 117.

Nuorteva, Jussi , Suomen vankeinhoidon historiaa. Suomen vankeinhoidon matrikkeli 1881–1988 2 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1989 , 11–12, 18.

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 113.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1881: nr 5 (25.1.1881): 1–9 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1920: nr 228: § 2–4: 577–578 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922: nr 315: § 3–4, 7: 1231, 1232 .

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Sisäasiain hallinto , Helsinki: Otava 1915 , 66.

Andra språk

Dåtida finska vankilatarkastajan virasto; vankiloiden tarkastaja, vankilantarkastaja, vankihuoneitten tarkastaja

Tid

Autonoma tiden
Självständighetstiden

1800-tal
1900-tal

1867–1881
1917–(1922)–1936

Synonymer

fängelseinspektören
fängelseinspektörsämbetet
inspektör för fängelserna