Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1936 tjänsteman vid Fångvårdsverket och från 1950 vid fångväsendets fångvårdsavdelning. Fångvårdsinspektörerna ansvarade för placeringen, transporten och bevakningen av fångar samt för fängelsedisciplinen och frigivningen av fångar. Fångvårdsinspektörer förekom också vid Justitieministeriets fångvårdsavdelning. Fångvårdsinspektören kallades tidigare fängelseinspektör.

Finsk beskrivning

vankeinhoidon tarkastaja

Vuodesta 1936 käytössä ollut virka Vankeinhoitolaitoksessa ja vuodesta 1950 vankilalaitoksen vankeinhoito-osastolla. Vankeinhoidon tarkastajan vastuualueina olivat vankien sijoittaminen, kuljetus ja valvonta sekä vankiloiden kurinpitoasiat ja vankien vapauttaminen.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940, 1950, 1951 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 644.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1936: nr 316: § 5: 764 .